Vi samarbetar med Fragus Group f.d. AB Svensk Bilgaranti för att du som kund ska kunna känna dig extra trygg när du köper bil hos oss. 
Här är översiktsbilder på vad våra två mest täckande garantier innehåller.
Mer information om garantierna hittar du såklart hos  
Fragus Group.

De som numera ingår i EURO 100 PLUS som inte står med på bilden nedan är glödstift, lamdasond (NOX-sensorer) och spridare. Denna garanti heter numera GO-SAFE Premium.