Vi samarbetar med AB Svensk Bilgaranti för att du som kund ska kunna känna dig extra trygg när du köper bil hos oss. 
Här är översiktsbilder på vad våra två mest täckande garantier innehåller.
Mer information om garantierna hittar du såklart hos  
AB Svensk Bilgaranti